PRODUKTY - NABÍDKA


VÝROBKY
 • celý výrobek
 • jedna či více operací výrobku

NÁHRADNÍ DÍLY

 • opotřebený náhradní díl
  • oprava stávajícího dílu
  • vyrobení nového dílu
  • výměna dílu na stroji
 • inovace a funkčnost náhradního dílu
  • úprava tvaru, rozměrů a materiálu dílu
  • zvýšení životnosti dílu

VÝROBNÍ LINKY
 • stávající výrobní linka
  • renovace stávající výrobní linky
  • inovace stávající výrobní linky
  • rozšíření stávající výrobní linky o nové operace
 • nová výrobní linka
  • samostatná výrobní linka
  • výrobní linka začleněná do stávajících výrobních operací

JEDNOÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ
 • stávající jednoúčelové zařízení
  • oprava stávajícího zařízení
  • renovace stávajícího zařízení
  • úprava stávajícího zařízení
  • rozšíření (upgrade) stávajícího zařízení
 • výroba nového jednoúčelového zařízení

ENGINEERING PARTNER, Ing. Jiří Krbeček, Lazecká 393/70a, 779 00 Olomouc